Podstawowa stawka : 34 PLN/strona obliczeniowa (1800 znaków ze spacjami)

Cena tłumaczenia obejmuje także korektę językową wykonaną przez współpracownika.

Wysokość honorarium zależna jest także od charakteru oraz długości samego tekstu (zniżki w przypadku dużych zamówień), czasu wykonania itp. – wszystko po uzgodnieniu z klientem.