Překlady z/do polštiny

Jednoduchý text – korespondence, webové stránky, reklamní materiály:
250 Kč/normostrana
(1800 znaků vč. mezer)

Odborný text – právo, technické manuály :
300 Kč/normostrana
(1800 znaků vč. mezer)

Cena zahrnuje i jazykovou korekturu provedenou spolupracovníkem
– rodilým mluvčím.
Výše honoráře se dále odvíjí od charakteru a délky samotného textu, doby zhotovení překladu a pod. – dle dohody se zákazníkem.

Celou komunikaci od přijetí objednávky po vyplacení honoráře lze řešit elektronickou formou.

Tlumočení z/do polštiny

Konsekutivní tlumočení během obchodních jednání či setkání, osobní asistent, konzultant.

0-4 h : 2000 Kč
4-8 h : 4000 Kč

Cena je smluvní, nezahrnuje náklady na dopravu. Celé území ČR a Polska.